Linux
Reply Return

หัวข้อ : Netscape Navigator

ข้อความว่า
ชื่อ: นายต้น
ส่งมาเมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน, 1998 at 15:13:32 [ ด้วย IP : 203.149.13.81 ]
หัวข้อ : Netscape Navigator
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากใช้ เวอร์ชั่น 3 แต่ไม่รู่ว่าจะหาที่ไหน
ใครรู้ช่วยบอกที ไปหาที่ www.netscape.com แล้วไม่มีเลย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :