Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบว่าผมพอจะหา modules lancard 3com รุ่น 3c980 และ3c905B ของ linux ได้ที่ไหนครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: mansfield
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม, 1998 at 22:49:00 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : อยากทราบว่าผมพอจะหา modules lancard 3com รุ่น 3c980 และ3c905B ของ linux ได้ที่ไหนครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
เพราะ kernel 2.0.30 ไม่สนับสนุนรุ่นนี้ ต้องการใช้ด่วนมากเลยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม, 1998 at 22:55:16 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบว่าผมพอจะหา modules lancard 3com รุ่น 3c980 และ3c905B ของ linux ได้ที่ไหนครับ
ตอบว่า :
ก็ต้องที่ CESDIS ซิครับ
http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/
แต่ผมว่าเปลี่ยนเป็น 2.0.34 ดีกว่ามั้งครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :