Linux
Reply Return

หัวข้อ : set ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่ได้ทำไงดีคะ ??

ข้อความว่า
ชื่อ: jub
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน, 1998 at 11:09:14 [ ด้วย IP : 161.200.255.162 ]
หัวข้อ : set ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่ได้ทำไงดีคะ ??
ด้วยข้อความที่ว่า:
เครื่องที่บ้านลง linux ได้แล้วและสามารถ set Xwindow ได้แต่ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่เท่ากับขนาดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ มันใหญ่กว่าน่ะค่ะ font จะใหญ่มา แต่สามารถเห็นปุ่ม start นะคะแต่ไม่เห็น icon ของ xterm อยากทราบว่าจะ set ยังไงดีคะ ให้มีขนาดเท่ากับหน้าจอของเครื่องพอดี กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ เพราะต้องรีบทำ project ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: แฮะๆ
ส่งเมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน, 1998 at 14:33:25 [ ด้วย IP 161.200.255.162 ]
หัวข้อ : Re: set ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่ได้ทำไงดีคะ ??
ตอบว่า :
ใช้คำสั่ง setup ใน shell ที่ไม่อยู่บน X window นะครับ จะมีเมนูให้เซ็ตเกี่ยวกับ X window ลองเซ็ตขนาดการแสดงผลเป็น 800x640 ดู
ใช้กับ redhat ครับ slackware ไม่แน่ใจ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: blah
ส่งเมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน, 1998 at 13:26:19 [ ด้วย IP 203.152.40.154 ]
หัวข้อ : Re: set ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่ได้ทำไงดีคะ ??
ตอบว่า :
ลองกดปุ่ม ctrl กับ alt ค้างไว้แล้วกดปุ่ม + หรือ - ดูนะครับ มันจะเปลี่ยนขนาดของวินโดว์ครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: sakchai
ส่งเมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน, 1998 at 17:14:44 [ ด้วย IP 202.183.241.253 ]
หัวข้อ : Re: set ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่ได้ทำไงดีคะ ??
ตอบว่า :
ลอง เปลียน Xserver เป็น SVGA ดูครับ เวลา เรียก ก็พิมพื์ startx -- -bpp 16

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: สรวุฒิ
ส่งเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน, 1999 at 11:41:43 [ ด้วย IP 203.155.135.4 ]
หัวข้อ : Re: set ขนาดหน้าจอของ Xwindow ไม่ได้ทำไงดีคะ ??
ตอบว่า :
อาการนี้เกิดจากจอภาพของคุณไม่ Sync. กับจอภาพครับ ให้คุณเข้าไปแก้ที่ /usr/X11R6/lib/X11 ใน file ชื่อ XF86Config ในส่วนของ Screen ที่บอกถึงการ Sync. ของจอภาพ ทั้ง Horizontal และ Vertical จะใช้ได้ครับ แต่คุณต้องดูว่าจอภาพของคุณขนาดของการ Sync. กี่ MHz

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :