Linux
Reply Return

หัวข้อ : script ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: hou
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน, 1998 at 01:27:33 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : script ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมมี script
script ที่ใช้ หมุนโมเด็ม myisp.dip

script getmail มีรายละเอียดดังนี้

dip -v myisp
fetchmail
dip -k


ผมใช้เอาไว้ d/l เมล์ ครับโดยจะเอาให้ crontabs run ให้ ทุกชั่วโมง

ผมจะ เอา ไฟล์ myisp.dip กับ getmail เอาไว้ที่ dir ใหนครับ และต้อง chmod อะไรหรือไม่ ครับ


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 05 พฤศจิกายน, 1998 at 08:24:51 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: script ครับ
ตอบว่า :
เอาไว้ตรง /usr/local/bin
หรือแถวๆ /usr/local สร้าง sub-directory ใหม่ก็ได้ครับ
ไฟล์ .dip ก็ chmod 600
ไฟล์ script ก็ chmod +x ครับ แล้วเอาไปใส่ใน /etc/cron.hourly (สำหรับ RedHat) ครับ

ยินดีในความสำเร็จครับ เห็นพยายามทำอยู่หลายอาทิตย์ :)


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :