Linux
Reply Return

หัวข้อ : Diskless ทำงานอย่าไร

ข้อความว่า
ชื่อ: Anonymous
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 พฤศจิกายน, 1998 at 13:13:49 [ ด้วย IP : 202.44.130.161 ]
หัวข้อ : Diskless ทำงานอย่าไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
สวัสดีทุกๆท่าน
ผมอยากทราบว่า Diskless ของ red-hat นั้นทำงานอย่างไรท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยจักคอบคุณยิ่ง
Anonymous

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :